ÚVOD  O INKLUZI  MÉDIA  SPOTY


Spot 020 (19.10.2019)
Čím je způsobeno, že Romů je ve speciálních školách mnoho? Je to diskriminace ze strany státu, nebo se tam dostávají na základě opakovaného selhávání v běžné škole? Mohou si za to sami, nebo to může být stylem vzdělávání v běžné škole?
Spot 019 (18.10.2019)
Je statistický údaj, že ve zvláštních (speciálních) školách studuje velké procento Romů, důkazem jejich diskriminace? A co život? Ohrožuje vaše zdraví?
Spot 018 (16.10.2019)
Pro koho byly určeny zvláštní školy? Byly jen pro mentálně postižené? Jaké alternativy má žák, který je neúspěšný v běžné základní škole? Co znamená pro dítě permanentní pocit neúspěchu? Jak reagovaly děti na přestup do zvláštní (speciální) školy?
Spot 017 (15.10.2019)
Je učitel od toho, aby učil předmět nebo děti? Když žáci látku nepochopí, je to jejich chyba nebo problém učitele? Jaký je přístup speciálních pedagogů k výuce?
Spot 016 (07.10.2019)
Existuje nějaká sebereflexe u těch lidí, kteří inkluzi připravovali? Jak ji zpětně hodnotí po třech letech aktivisté z politických neziskových organizací, případně současní či bývalí pracovníci Ministersva školství? Vidí chyby, litují něčeho?
Spot 015 (06.10.2019)
Jak je to s podporou inkluze u speciálních pedagogů? Jaká mohou být rizika inkluze? Je vždy inkluze pro dítě s postižením přínosem?
Spot 014 (05.10.2019)
Setkávají se psychologové z poraden s tím, že rodiče nevychovaných dětí přicházejí s žádostí o napsání diagnózy na zakázku, aby jejich děti měly úlevy ve škole?
Spot 013 (04.10.2019)
Co přinesla inkluze psychologům z pedagogicko-psychologických poraden?
Spot 012 (01.10.2019)
Může nahradit asistent pedagoga, tedy absolvent krátkého vzdělávacího kursu, kvalifikovaného, vysokoškolsky vzdělaného speciálního pedagoga?
Spot 011 (30.09.2019)
Jak fungovalo vzdělávání žáků s postižením do roku 1989 a jak v devadesátých letech? Z čeho se dodnes čerpá při práci se žáky s různými druhy postižení? Jaký je význam speciální pedagogiky?
Spot 010 (29.09.2019)
Jaká je realita na běžných školách? Učí už jen nadšenci? Kdo je vítězem soutěže o nejstaršího učitele? Kolik uchazečů se hlásí do konkurzů na místo ředitele? Jaký je vliv zhoršujícího se prostředí ve školách na příchod nových učitelů?
Spot 009 (22.09.2019)
Přehodnotily některé státy svůj postoj k inkluzi? Zhoršila se vzdělanost žáků základních škol? Prospívá inkluze postiženým dětem? Odpovídá speciální pedagog PaedDr. Arnošt Vítek.
Spot 008 (20.09.2019)
Co je cílem politických neziskových organizací, které z inkluze profitují? Hodnotí Mgr. Martin Odehnal, předseda Asociace speciálních pedagogů ČR.
Spot 007 (16.09.2019)
Jaký byl názor bývalé ministryně školství Valachové na léčbu lehké mentální retardace u dětí? Dozvíte se od speciálního pedagoga PaedDr. Arnošta Vítka.
Spot 006 (09.09.2019)
Probíhalo začleňování postižených dětí do běžných škol již před změnou zákona? Jaká je situace dnes? Pomohou podpůrná opatření dětem s hraniční inteligencí a dětem mentálně retardovaným úspěšně zvládnout studium?
Spot 005 (08.09.2019)
Věnujeme mimořádné úsilí vzdělávání postižených dětí. Jak je to s podporou dětí nadaných, které jsou naší budoucí elitou?
Spot 004 (05.09.2019)
Jaká byla role ministryně Valachové, jejího náměstka Štecha, Národního ústavu pro vzdělávání a neziskových organizací v procesu překotného prosazování inkluze?
Spot 003 (03.09.2019)
Litují rodiče mentálně postižených dětí toho, že jejich dítě navštěvuje speciální školu a nebylo inkludováno? A jaký vztah mají k této škole samotní žáci?
Spot 002 (30.08.2019)
Jak je to s tvrzením, že pokud poskytneme inkludovanému mentálně postiženému žákovi podpůrné prostředky a asistentku, dosáhne stejných studijních výsledků, jako jeho zdraví spolužáci?
Spot 001 (26.06.2019)
Zastánci inkluze po česku tvrdí, že postiženým dětem prospívá.Opak je pravdou