ÚVOD  O INKLUZI  MÉDIA  SPOTY
Spot 040 (20.10.2020)
Je inkluze vhodná pro všechny děti? Kterým žákům by bylo lépe ve speciální škole? Jak je to u dětí s mentálním postižením?
Spot 039 (17.09.2020)
Jsou asistenti pedagoga dostatečně kvalifikovaní pro práci s dětmi s postižením? Mají dostatečné odbornostní a osobnostní předpoklady? Je jejich péče kvalitní?
Spot 038 (01.09.2020)
Je pro učitele snadné zvládnout inkluzi? Mohou být ve třídách kromě dětí s mentálním postižením i jiné, které mají své problémy a potřebují také individuální přístup? Co děti cizinců, nebo děti s rozvádějícími se rodiči? Myslí inkluze i na ně?
Spot 037 (28.07.2020)
Jde některým rodičům (třeba i zdravých dětí) po zavedení inkluze pouze o podpůrné prostředky, nebo chtějí poradit, jak ke svému dítěti přistupovat? Žádají nápravu, nebo úlevy? A jak si při tom počínají? Jsou agresivní, vyhrožují, napadají pracovnice pedagogicko-psychologických poraden? Jak se pak může žák s "úlevami" projevovat, třeba už v první třídě?
Spot 036 (21.07.2020)
Mají po zavedení inkluze pracovníci pedagogicko-psychologických poraden dost času na diagnostiku klientů? Trvá vyplnění speciálního formuláře hodinu, dvě nebo více? A je asistent pedagoga povinen odsávat hleny?
Spot 035 (08.07.2020)
Má po zavedení inkluze rodič svobodu volby vzdělávací cesty svého dítěte? Může rodič zabránit inkluzi svého dítěte? Je pro psychology rozhodování o zařazení dítěte věcí osobní statečnosti? Může speciální škola podpořit talent dítěte, aby "rozkvetlo?"
Spot 034 (28.06.2020)
Jak fungovala Kateřina Valachová? Vyhlásila válku speciálním pedagogům? A co rodiče dětí s postižením? Jaký byl podíl ČSSD na změně legislativy? Byla inkluzivní vyhláška diskutována s odbornou veřejností? Má inkluze nějaké nedostatky? A dostaly se tak do běžných škol děti, které by tam být neměly? Jaké jsou po zavedení inkluze zkušenosti rodičů zdravých dětí?
Spot 033 (24.06.2020)
Jakým způsobem prosadil ministr Chládek novelu školského zákona? Vydíral poslance a vyhrožoval jim? Co bylo důsledkem této novely? Ztratili tak rodiče právo na to rozhodnout, kde a jak bude vzděláváno jejich dítě?
Spot 032 (27.05.2020)
Kdy a jak začala proinkluzívní politika? Jak v tom figuroval ministr Liška a jeho náměstkyně Laurenčíková? Byli psychologové z pedagogicko-psychologických poraden zastrašováni a vydíráni, aby neposílali děti do speciálních škol? A jaké jsou důsledky takto prosazené inkluze, například v jedné brněnské škole?
Spot 031 (22.05.2020)
Souvisel problém velkého množství dětí romského původu ve speciálních školách se sociálně vyloučenými lokalitami? Byla inkluze prosazena především proto, aby do speciálních škol nechodily romské děti? Uškodily speciální školy těmto dětem, nebo zvýšily jejich šance uspět v životě? Chodily romské děti do speciálních škol proti vůli svých rodičů nebo na jejich žádost?
Spot 030 (14.05.2020)
Je pro děti s hraniční inteligencí vhodnější vzdělávání v hlavním proudu, nebo ve speciální škole? Jak se projevuje individualizace výchovy? Je zvýšení IQ až o 10 bodů hodně, nebo málo? Neznamená šance uspět na základní škole spíše předurčení k neúspěchu? A jaký vliv má neúspěch na psychiku dítěte?
Spot 029 (06.05.2020)
Jak fungovalo společné vzdělávání v ČR od 60. let? Byly v běžných základních školách speciální třídy pro hendikepované? Učili v nich speciální pedagogové? Proč tento systém zanikl a byl nahrazen systémem, kdy jsou děti s hendikepem vzdělávány v nevyhovujících podmínkách?
Spot 028 (27.04.2020)
Jak dlouho ve světě funguje společné vzdělávání? A jak je to u nás? Máme kvalitní speciální pedagogy? A kde? V běžných školách, nebo ve školách speciálních? A když už se podaří přesvědčit rodiče dítěte s mentálním postižením, aby se podívali, jak funguje výuka ve speciální škole, jak reagují?
Spot 027 (19.04.2020)
Inkluze přinesla pro pracovníky pedagogicko-psychologických poraden obrovský nárůst administrativy. Zbývá jim ještě čas na smysluplnou práci s klienty?
Spot 026 (13.04.2020)
Skrývá se za neúspěchem dítěte ve škole a jeho agresivním chováním vždy nějaká diagnóza, nebo může jít i o selhání rodičů?
Spot 025 (02.04.2020)
Jak se stát stará o to, aby cizinci a jejich děti ovládali český jazyk? Správně, nijak. Navíc se cizincům nesmí říkat cizinci. A tyto děti s "odlišným mateřským jazykem" pak zatěžují pedagogicko-psychologické poradny, které jim diagnostikují, že neumí česky a vypisují jim podpůrná opatření.
Spot 024 (23.03.2020)
Je po zavedení inkluze systém oboustranně prostupný? Mohou rodiče dítěte, které selhává na základní škole, požádat o jeho přeřazení do školy speciální? Jaký vliv na psychiku takových dětí má selhání a neúspěch?
Spot 023 (17.03.2020)
Je systém podpůrných prostředků zneužitelný? Setkávají se psychologové z poraden s tím, že rodiče žádají "papír," aby jejich dítě (i bez postižení) mělo ve škole úlevy? Je spravedlivé, že jsou pak ve škole na žáky kladeny rozdílné nároky, ačkoliv na vysvědčení mají známky všichni stejné?
Spot 022 (09.03.2020)
Jsou podpůrné prostředky v nejlepším zájmu dítěte? Je inkluze skutečně inkluzí? Naplnili jsme vzdělávací potřeby dítěte s postižením zařazením do běžné školy?
Spot 021 (03.03.2020)
Co je cílem vzdělávání? Přispívá inkluze k dobrému uplatnění v životě? Vedou podpůrné prostředky k samostatnosti?
Spot 020 (19.10.2019)
Čím je způsobeno, že Romů je ve speciálních školách mnoho? Je to diskriminace ze strany státu, nebo se tam dostávají na základě opakovaného selhávání v běžné škole? Mohou si za to sami, nebo to může být stylem vzdělávání v běžné škole?
Spot 019 (18.10.2019)
Je statistický údaj, že ve zvláštních (speciálních) školách studuje velké procento Romů, důkazem jejich diskriminace? A co život? Ohrožuje vaše zdraví?
Spot 018 (16.10.2019)
Pro koho byly určeny zvláštní školy? Byly jen pro mentálně postižené? Jaké alternativy má žák, který je neúspěšný v běžné základní škole? Co znamená pro dítě permanentní pocit neúspěchu? Jak reagovaly děti na přestup do zvláštní (speciální) školy?
Spot 017 (15.10.2019)
Je učitel od toho, aby učil předmět nebo děti? Když žáci látku nepochopí, je to jejich chyba nebo problém učitele? Jaký je přístup speciálních pedagogů k výuce?
Spot 016 (07.10.2019)
Existuje nějaká sebereflexe u těch lidí, kteří inkluzi připravovali? Jak ji zpětně hodnotí po třech letech aktivisté z politických neziskových organizací, případně současní či bývalí pracovníci Ministersva školství? Vidí chyby, litují něčeho?
Spot 015 (06.10.2019)
Jak je to s podporou inkluze u speciálních pedagogů? Jaká mohou být rizika inkluze? Je vždy inkluze pro dítě s postižením přínosem?
Spot 014 (05.10.2019)
Setkávají se psychologové z poraden s tím, že rodiče nevychovaných dětí přicházejí s žádostí o napsání diagnózy na zakázku, aby jejich děti měly úlevy ve škole?
Spot 013 (04.10.2019)
Co přinesla inkluze psychologům z pedagogicko-psychologických poraden?
Spot 012 (01.10.2019)
Může nahradit asistent pedagoga, tedy absolvent krátkého vzdělávacího kursu, kvalifikovaného, vysokoškolsky vzdělaného speciálního pedagoga?
Spot 011 (30.09.2019)
Jak fungovalo vzdělávání žáků s postižením do roku 1989 a jak v devadesátých letech? Z čeho se dodnes čerpá při práci se žáky s různými druhy postižení? Jaký je význam speciální pedagogiky?
Spot 010 (29.09.2019)
Jaká je realita na běžných školách? Učí už jen nadšenci? Kdo je vítězem soutěže o nejstaršího učitele? Kolik uchazečů se hlásí do konkurzů na místo ředitele? Jaký je vliv zhoršujícího se prostředí ve školách na příchod nových učitelů?
Spot 009 (22.09.2019)
Přehodnotily některé státy svůj postoj k inkluzi? Zhoršila se vzdělanost žáků základních škol? Prospívá inkluze postiženým dětem? Odpovídá speciální pedagog PaedDr. Arnošt Vítek.
Spot 008 (20.09.2019)
Co je cílem politických neziskových organizací, které z inkluze profitují? Hodnotí Mgr. Martin Odehnal, předseda Asociace speciálních pedagogů ČR.
Spot 007 (16.09.2019)
Jaký byl názor bývalé ministryně školství Valachové na léčbu lehké mentální retardace u dětí? Dozvíte se od speciálního pedagoga PaedDr. Arnošta Vítka.
Spot 006 (09.09.2019)
Probíhalo začleňování postižených dětí do běžných škol již před změnou zákona? Jaká je situace dnes? Pomohou podpůrná opatření dětem s hraniční inteligencí a dětem mentálně retardovaným úspěšně zvládnout studium?
Spot 005 (08.09.2019)
Věnujeme mimořádné úsilí vzdělávání postižených dětí. Jak je to s podporou dětí nadaných, které jsou naší budoucí elitou?
Spot 004 (05.09.2019)
Jaká byla role ministryně Valachové, jejího náměstka Štecha, Národního ústavu pro vzdělávání a neziskových organizací v procesu překotného prosazování inkluze?
Spot 003 (03.09.2019)
Litují rodiče mentálně postižených dětí toho, že jejich dítě navštěvuje speciální školu a nebylo inkludováno? A jaký vztah mají k této škole samotní žáci?
Spot 002 (30.08.2019)
Jak je to s tvrzením, že pokud poskytneme inkludovanému mentálně postiženému žákovi podpůrné prostředky a asistentku, dosáhne stejných studijních výsledků, jako jeho zdraví spolužáci?
Spot 001 (26.06.2019)
Zastánci inkluze po česku tvrdí, že postiženým dětem prospívá.Opak je pravdou