ÚVOD  O INKLUZI  MÉDIA  SPOTY


Připravovaný dokumentární film Marka Tichého přináší objektivní pohled na současné pojetí inkluze v České republice. Projekt vzniká ve spolupráci s Pedagogickou komorou, z. s. Odborným konzultantem je předseda Asociace speciálních pedagogů ČR Mgr. Martin Odehnal.

Z inkluze se stala ideologie. Cílem je rušení dosud dobře fungujícího a oboustranně prostupného systému speciálních a základních škol. Lidé jsou přesvědčováni, že inkluze je vždy výhodná a pokud někde nefunguje, je to v důsledku netolerance většinové společnosti. Postižené děti jsou přednostně zařazovány do běžných základních škol, často i s takovým postižením, které jim neumožňuje dobře se zapojit do vzdělávacího procesu, který je u nás založen na výuce obrovského množství encyklopedických znalostí.

Tím se vytvořil stav, který paradoxně nejvíce ublížil právě postiženým dětem. Zarážející je, že se při zavádění inkluze nedbalo na varování odborníků, ani se nehledala inspirace v zahraničí, kde inkluze probíhá již dlouhá léta.

Plošná inkluze zasadila další těžkou ránu českému základnímu školství. Pokud se situace nebude řešit, dojde zakrátko k tomu, že talentovanější děti odejdou na víceletá gymnázia, děti bohatších rodičů do soukromých škol a ve školách běžných pak zůstanou jen děti chudé a děti postižené. Ovšem bez speciálních pedagogů, kteří by se jim mohli individuálně věnovat.

Nutná je tedy neodkladná reforma inkluze, stejně jako vyvážené informování rodičů postižených dětí o jejích kladech i záporech.